Hvad sker der på turen


På de 2 ture tages der udgangspunkt i det vi ser med tilbageblik i historien om egnen omkring Blokhus, Rødhus og Saltum og steder der passeres på turen. Der er mulighed for at se sølvmåger, sæler, rovfugle og andre dyr der findes i den natur der køres igennem.

Tur 2 med stop i Blokhus Vildtreservat.

På disse ture vil der være mulighed for at fodre krondyr og dådyr. Hjortene er vilde dyr til trods for de går i indhegning så alt foregår på deres præmisser med risiko for at der kan være dage de ikke kommer frem til fodring.
Det tidligere Blokhus Vildtreservat er et stort natur område med mulighed for at se nogle af dyrene der findes i den danske natur.

Blandt andet rådyr, musvåger, falke, fiskehejrer, traner og høge.